Get Adobe Flash player

Algemene ledenvergadering 2014

Op 25 juni 2014 heeft Monumentenbelangen Winterswijk weer haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden bij de Venemansmolen.

Secretaris Pieter van der Laan besprak het jaarverslag 2013, waarin onder andere de diverse activiteiten van Monumentenbelangen werden genoemd die in dat jaar geweest zijn.

Voorzitter Hans Donderwinkel gaf de activiteiten weer waar de vereniging zich zoal mee bezig houdt, waaronder het onderhoud van de oude algemene begraafplaats aan de Singelweg en het schoonhouden van en rond de Mr. Ten Houtenbank. En uiteraard de organisatie van Open Monumentendag dat elk jaar weer terugkomt.

De Monumentenprijs 2014 wordt, sinds het bestaan ervan, niet meer uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering, maar tijdens de opening van Open Monumentendag. Dat is dit jaar op zaterdag 13 september. Binnen enkele weken informatie hierover.

Bij het punt bestuursmutaties was er één iemand aftredend en niet herkiesbaar. Dat was John Eijpe. Een gezellig en loyaal bestuurslid. Hij kwam met goede ideeën en voorstellen om bepaalde zaken via de Adviescommissie Cultuurhistorie te laten lopen. Onder applaus overhandigt Hans Donderwinkel John een goede fles cognac en bedankt hem voor zijn enorme inzet voor Monumentenbelangen Winterswijk.

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid een drankje te nuttigen en nog wat na te praten over de vergadering.