Get Adobe Flash player

Monumentenprijs 2013

 

Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk wil met deze monumentenprijs haar erkenning en waardering benadrukken voor de moeite en inspanningen, die de eigenaar zich heeft getroost om een monument te behouden respectievelijk te redden door het te restaureren. De monumentenprijs is een ideële prijs. Hij wordt in principe jaarlijks toegekend.
De vereniging wil haar erkentelijkheid en waardering graag openbaar maken, opdat deze bij een breder publiek bekend wordt en hopelijk wordt gedragen. De stoffelijke uitdrukking van de prijs bestaat uit een natuurstenen ornamentje, ontworpen door onze voormalige voorzitter Willem Sluiskes.

Hoe komen we tot de prijs? Door goed rond te kijken, het oor goed te luisteren legggen en rond te vragen.
In principe wordt jaarlijks een lijst/lijstje van mogelijk in aanmerking komende objecten opgesteld. Daaruit wordt een nadere selectie gemaakt: een shortlist samengesteld.
De objecten daarop worden door ons nader bekeken, meestal door ze te bezoeken. Uiteindelijk wordt de keuze bepaald.
In 2013 behelsde de shortlist vier objecten. Hiervan vielen er echter twee af, omdat de eiganaren de publiciteit niet op prijs stelden.
Overgebleven twee zeer verschillende monumenten: het monument “Nederland Neutraal 1914 – 1918” aan de Stationsstraat tegenover het gemeentekantoor en als tweede het pand Bossesteeg 14, het winkelpand en magazijn van eertijds de meubelzaak Freriks, thans een toekomstig Arabisch restaurant en een sociëteitsruimte.

Het neutraliteitsmonument – een fontein – is in 1923 opgericht ter herinnering aan de neutraliteit van ons land tijdens de eerste Wereldoorlog tussen 1914 en 1918. De ontwerper was architect A. Streek. De eigenaar is de gemeente Winterswijk. De functie van fontein verloor het al na een aantal jaren en in de volgende decennia raakte het door achterstallig onderhoud in verval.
Op initiatief van Monumentenbelangen Winterswijk is in 2009 een restauratie uitgevoerd en is de fontein weer in werking gesteld. Echter: de verbreding van de Stationsstraat en daarna de aanleg van de fietstunnel veranderde de sitautie van het monument sterk, overigens zonder van plaats te veranderen. Door de bouwwerkzaamheden had het monument te lijden. Na voltooiing van de tunnis is een grondige restauratie en upgrading ter hand genomen, knap uitgevoerd. De onmiddellijke omgeving is heel mooi vorm gegeven. De fontein functioneert nu op duurzame wijze. Als resultaat staat er nu prominent een werkelijk heel fraai monument.

Het tweede object: het pand Bossesteeg 14, een winkelpand met bovenwoningen en een magazijn, daterend uit omstreeks 1930 of iets eerder. De architect, zo goed als zeker J. van der schaaf, heeft zich bij de vormgeving laten inspireren door Dudok en zijn tijd- en stijlgenoten. Oorspronkelijk was het pand bestemd als meubelzaak; jarenlang is dit zo gebleven. Na de opheffing van de meubelzaak heeft het pand vele bestemmingen gehad en lange leegstanden gekend. Achterstallig onderhoud sloeg toe. De heer en mevrouw Moester kochten in 2012 het pand. Ze herkenden de cultuurhistorische waarde ervan. Voortvarend werd de renovatie ter hand genomen. Daarbij is zorgvuldig en met respect voor het oorspronkelijke te werk gegaan; resulterend in een stijlvol geheel. Een voorbeeld van: in de eenvoud toont zich de meester. Tussen de panden van hogere ouderdom is Bossesteeg 14 een waardevol voorbeeld van een jongere bouwstijl.

Twee heel verschillende objecten. Daaruit moest een keuze worden gemaakt om tot een prijstoekenning te komen. Een moeilijke keuze. Na veel wikken en wegen, uitwisselen van argumenten, ampele overweging, of hoe het verder allemaal mag heten, zijn we tenslotte tot een besluit gekomen.
De Monumentenprijs 2013 wordt toegekend aan Bossesteeg 14, eigenaar de familie Moester.

De Monumentenprijs wordt overhandigd door de voorzitter van Monumentenbelangen Winterswijk, Hans Donderwinkel.